Ten opzichte van zakenrelaties (klanten, leveranciers en samenwerkingspartners)

 1. Als professionele en betrouwbare partner stellen wij de hoogste eisen aan onszelf en beloven wij precies datgene wat wij ook echt kunnen waarmaken, voor zover dit economisch en wettelijk verantwoord is.
 2. Wij willen onze klanten bij hun alledaagse zaken ontlasten, zodat zij zich op hun kerncompetenties kunnen richten en zo succesvoller zijn.
 3. CONTARGO beschouwt zich als gelijkwaardige partner, die zijn klant een belangrijk voordeel biedt.
 4. Wij streven naar een zakelijke relatie die gebaseerd is op openheid, eerlijkheid en fairness.
 5. Wij zijn loyaal ten opzichte van onze zakenrelaties.
 6. Wij treden onze zakenpartner met respect tegemoet, zijn coulant en vriendelijk.
 7. Wij zijn bereid om te leren en denken oplossingsgericht in de samenwerking met onze zakenrelaties.

Ten opzichte van concurrenten

 1. Wij respecteren de concurrentie en praten niet slecht over onze concurrenten.
 2. Er wordt hard om de klant gestreden, maar niet unfair en niet met middelen van oneerlijke concurrentie.
 3. Waar het voor de klant zinvol en voor CONTARGO doeltreffend is, werken wij samen met onze concurrenten.

Ten opzichte van medewerkers

 1. De tevredenheid van onze medewerkers vinden wij belangrijk en staat voor ons op de eerste plaats van de ondernemingsdoelstellingen.
 2. Wij zien medewerkers als waardevolle vertegenwoordigers en de belangrijkste succesfactor van CONTARGO.
 3. Wij respecteren onze medewerkers en hun verwachtingen en behoeftes en houden ons hiermee bezig.
 4. Onze medewerkers ervaren waardering als mens en ten aanzien van hun werkzaamheden in de vorm van feedback en erkenning.
 5. Wij zorgen voor de randvoorwaarden voor onze medewerkers, waarmee zij hun taken zo goed mogelijk ten behoeve van de hoger geplaatste doelstellingen kunnen uitvoeren.
 6. Wij stimuleren en ontwikkelen onze medewerkers, geven hun de vrije ruimte, waardoor zij zich actief en creatief kunnen uiten en zelfverantwoordelijk kunnen opereren.
 7. Wij treden onze medewerkers vertrouwensvol en met grote openheid en eerlijkheid tegemoet.
 8. Wij ondersteunen onze medewerkers bij hun taken en bieden indien nodig hulp.
 9. Wij stimuleren een coöperatief samenzijn, waarbij met het oog op de ondernemingsdoelen constructief wordt samengewerkt.

Ten opzichte van het milieu

 1. Het minimaliseren van de milieubelasting binnen onze opbrengsten is een belangrijke doelstelling voor ons. Hierbij heeft het besparende en zuinige gebruik van de hiervoor toegepaste bronnen de hoogste prioriteit.
 2. Door gebruik te maken van binnenschip en trein, leveren wij een belangrijke bijdrage aan het bezuinigen op het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze leefwereld. In het bijzonder het benodigde energieverbruik en de uitstoot van CO2 bij het leveren van onze dienstverlening willen wij continu reduceren. De hiervoor noodzakelijke maatregelen en voorzieningen moeten onafhankelijk van wettelijke bepalingen worden genomen. Maatregelen die verdergaan dan deze voorschriften moeten economisch zinvol zijn.
 3. Wij zorgen ervoor dat binnen onze onderneming alle interne en externe milieubeschermingsrichtlijnen worden nageleefd.

Ten opzichte van de kwaliteit

 1. Kwaliteit is het nakomen van onze prestatiebelofte. De hoogste kwaliteit in ons werk garandeert het bestaan en de verdere ontwikkeling van onze onderneming. Kwaliteit speelt daarom een centrale rol binnen de ondernemingsstrategie van CONTARGO.
 2. Wij streven bij alle arbeidsprocessen van onze onderneming naar de hoogste kwaliteit en verplichten ons tot het naleven van de hoogste kwaliteitsstandaarden.
 3. Wij leren van onze fouten.
 4. Wat niet in orde is, maken wij in orde.

Ten opzichte van de communicatie

 1. De communicatie met zakenrelaties en binnen de onderneming wordt open en eerlijk, maar respectvol en zakelijk met een hoog informatief gehalte gevoerd. Informatie is altijd volledig, betrouwbaar en wordt op begrijpelijke wijze overgedragen. Daarbij communiceren wij tijdig en proactief.
 2. Iedere medewerker van onze onderneming is hiervoor verantwoordelijk en is verplicht om dit tentoon te spreiden, met name de leidinggevenden.
Waterpeil

19-07-2019

Kaub 172 -8
Ruhrort 314 -1
Emmerich 162 -5

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

07-2019
9
08-2019
7

Meer informatie hier

TFS Index

07-2019
1
08-2019
0

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.